Drets humans

22 Abril 2022

Hi ha coses que no estan al nostre abast i menys ara, però sí que està al nostre abast escoltar i estar molt atents a la realitat que ens va arribant. I aquesta realitat ens demana que ens situem al costat de les persones, que ens atansem a qui pateix i que ho fem amb urgència desplegant l’ajuda que sigui necessària per a qui ha de deixar casa seva sense saber si hi podrà tornar.

28 Juny 2021

Visibilitzar «conflictes oblidats» s’emmarca en l'ntent de descentrar la mirada i posar el focus en situacions que s’escapen de la immediatesa i que requereixen ser visibilitzades perquè no caiguin en l’oblit. En aquestes pàgines que venen hi trobareu cinc articles extensos que ressegueixen les causes, el desenvolupament i els possibles esdeveniments futurs de cinc països en conflicte. Parlem d’Hondures, el Iemen, la República Centreafricana, el Sàhara Occidental i Myanmar.

21 Abril 2021

Els drets humans es troben en un moment de passió i mort: vulnerats arreu, i qüestionats tant per determinades posicions polítiques de caràcter xenòfob i autoritari, com per sectors que els consideren un instrument de colonització i d’homogeneïtzació cultural. És per això que necessiten ser posats de nou en valor, potser a partir d’una redefinició en profunditat. L’autor d’aquest quadern traça les línies que hauria de tenir aquesta redefinició que anomena “resurrecció”.

31 Juliol 2001

Denúncies i exigències de l’Associació Pro-Drets Humans de Tarifa. Denúncia de les màfies que cobren quantitats exorbitants als migrants que intenten arribar a Espanya creuant l’estret, de l’elevada xifra de morts en intentar-ho i de la violència exercida per l’estat espanyol en no acceptar-los. Exigència de derogació de la llei d’estrangeria, d’obrir fronteres, de no discriminar per nacionalitat, en definitiva, exigència d’actuar humanament. El paper acaba preguntant-se on son els assassins i qui pagarà per tantes víctimes innocents. 

31 Desembre 2001

A la Conferència de l’OMC a Doha s’ha decidit que els països poden legislar en benefici de la salut pública. Les multinacionals farmacèutiques actuen com un lobby decisiu a l’hora de mantenir els seus privilegis, com prohibir la producció i venda de genèrics que abarateixen considerablement el preu del fàrmac. Després d’algunes victòries dels països del Sud, l’OMC permetrà la producció i exportació de medicaments més barats. També hi ha la possibilitat de reduir el temps de durada de protecció de les patents farmacèutiques. 

31 Març 2010

Reflexió crítica sobre el sistema penitenciari espanyol de Loiolaetxea, comunitat dels jesuïtes del País Basc,  que vetlla per la reinserció social i laboral de persones que han estat empresonades i planteja alternatives a un sistema penitenciari punitiu. Les presons estan saturades i una reforma del Codi Penal augmenta la quantia de la condemna en molts delictes i se suprimeixen redempcions de penes per treball. A més a més, hi ha un abús de la presó preventiva. Diverses persones exposen com les ha ajudades Loiolaetxea.

31 Octubre 2010

L’OIT quantifica en 2.500.000 el tràfic de persones en el món. La majoria dones i nenes. Prostitució, abusos, maltractaments, confiscació dels documents d’identitat, amenaces,... Es viola els drets de les persones i s’atempta contra la seva dignitat i integritat. La pobresa té rostre femení, a l’igual que l’esclavatge. A Espanya, gran part de les prostitutes són estrangeres, però el tràfic també afecta, a Espanya i al món, a sectors agraris i industrials, servei domèstic o mendicitat.

31 Octubre 1993

En un món en què les desigualtats entre els països desenvolupats i els del Tercer Món s'accentuen per moments, ens trobem que els nens són la base de la piràmide de la pobresa. En els apartats d'aquest quadern intentarem aproximar el lector a la realitat de la infància als països del Sud mostrant de quina manera el repartiment de la riquesa i el poder a nivell mundial, la situació del medi ambient i altres variables locals i internacionals afecten el seu benestar, un benestar extremadament fràgil.

31 Desembre 2002

L'objectiu d'aquest quadern no és ni més ni menys que posar sobre la taula el fet que el sistema penitenciari deixa molt a desitjar i que poden existir alternatives més rendibles, tant econòmicament com socialment. Aquest quadern és una radiografia d’aquelles persones que pateixen un sistema que, tot i que la societat el considera just, es revela clarament defectuós i incongruent.

1 Gener 2003

Aquest quadern, basant-se tant en el Dret Internacional com en una base ètica, se centra bàsicament en defensar la postura que rebutja una intervenció que es converteixi en guerra a la república de l’Iraq. Quatre autors exposen els seus arguments i idees que millor il·lustren quina és la seva postura respecte a un possible futur conflicte.

Pàgines