FacebookTwitterYoutubeInstagramTelegram

La revolució de l'Est. Anàlisi d'un fracàs

40
Quadern
Publication date: 
April 1991

Els fracassats sistemes de l'Est, no van intentar resoldre problemes que nosaltres ni tan sols hem volgut abordar? Va haver-hi a l'Est realitzacions parcials o moments de la seva evolució que puguin conservar el seu valor malgrat el fracàs global? Quins serien aquestes parcialitats i per què es van frustrar aquells moments? Són preguntes que giren totes al voltant d'aquesta altra més àmplia: la decisió d'unes realitzacions, suposa la inexistència d'uns valors? Benjamín Bastida tracta d'oferir un marc de consideració que pugui impedir el salt d'unes constatacions fàctiques a uns dogmes valorals. Encara més que pel que diu, val perquè apunta allò que nosaltres no volem dir.

Spread the work of Cristianisme i Justícia    Help us