La revolució de l'Est. Anàlisi d'un fracàs

40
Quadern
Data de publicació: 
Abril 1991

Els fracassats sistemes de l'Est, no van intentar resoldre problemes que nosaltres ni tan sols hem volgut abordar? Va haver-hi a l'Est realitzacions parcials o moments de la seva evolució que puguin conservar el seu valor malgrat el fracàs global? Quins serien aquestes parcialitats i per què es van frustrar aquells moments? Són preguntes que giren totes al voltant d'aquesta altra més àmplia: la decisió d'unes realitzacions, suposa la inexistència d'uns valors? Benjamín Bastida tracta d'oferir un marc de consideració que pugui impedir el salt d'unes constatacions fàctiques a uns dogmes valorals. Encara més que pel que diu, val perquè apunta allò que nosaltres no volem dir.

Autor/a

Catedràtic de política econòmica a la Universitat de Barcelona i llicenciat en filosofia. Membre del grup GATE (Grup d’Anàlisi de la Transició Econòmica). Ha publicat amb Cristianisme i Justícia “Crisi, un final per escriure?” (quadern 173, abril 2011), “El repte del treball” (quadern 93, desembre 1999), “La revolució de l'Est. Anàlisi d'un fracàs” (quadern 40, maig 1991). És membre de l'equip de Cristianisme i Justícia.

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora