Xerrades i tallers itinerants

Aquesta és una proposta de Cristianisme i Justícia per adaptar l'oferta formativa a les vostres necessitats específiques, ja sigui en format presencial o format en línia. Especialment dirigit a grups, escoles, formació de professors, equips de voluntaris, entitats i parròquies.

Per a concretar aquestes o altres possibilitats poseu-vos en contacte amb nosaltres especificant les característiques de la vostra demanda.

Contacte: cursos@fespinal.com

El shock pandèmic… I ara què?

La pandèmia ens ha permès un minut de lucidesa? O més aviat ha estat una reafirmació de totes les dinàmiques negatives de la nostra societat (desigualtats, egoismes…). 

Coordina: Oscar Mateos

Una fiscalitat justa per a un món més just

Davant la situació actual, urgeix la proposta d’adaptar el nostre sistema fiscal per fer-lo més equitatiu. Només ens en sortirem si hi ha una distribució real de recursos, i això passa per la fiscalitat. 

Coordina: Xavi Casanovas

Hostilitat o hospitalitat?

Ens cal un discurs realista sobre el que suposa viure l’hospitalitat avui a casa nostra, als nostres barris i ciutats. Ens hi va la convivència..

Coordina: M. del Carmen de la Fuente (Fundació Migra Studium)

Introducció a la perspectiva de gènere des d’una mirada creient

Oferirem una panoràmica de la situació de les dones al món i revisarem quin paper juga i pot jugar el cristianisme en la lluita per la igualtat.

Coordina: Sonia Herrera.

Viure amb menys per a viure millor

A partir del quadern nº 214 s’intenta esbrinar què tenen en comú les propostes d’alternatives socials i econòmiques de caràcter ecològic i «decreixentista» que qüestionen el sistema capitalista actual. També que entenem per ecologia integral a la llum de l’encíclica Laudato si’.

Coordina: Joan Carrera.

Entendre i comprendre l’islam

L’Islam és una religió molt present en la nostra societat però no del tot coneguda. Aquest taller ofereix la possibilitat de formació per conèixer, entendre i comprendre la realitat dels musulmans a Catalunya, així com les polítiques públiques adequades per a la seva integració

Coordina: Jordi López Camps

Drets humans, encara?

En la situació actual podem parlar encara de Drets humans universals? Com fer-ho? A partir del quadern n. 222 us proposem una reflexió sobre aquesta qüestió.

Coordina: Josetxo Ordóñez