In 2022, 7,564 people have contributed to us.
We count on your support to keep working on a reflection that equips someone and invites them to take transformative action. We want to be 8.000! Collaborate
 

Dignitat i treball. Quaranta anys de reflexió

263
Papers
Publication date: 
June 2022

Cristianisme i Justícia ha vist passar, des de la seva creació, molts canvis en la vida econòmica i social, molts canvis en el món del treball, moltes reformes de la normativa laboral, i seguirà molt atent a l’anàlisi i la reflexió de com abordar les noves realitats i de com buscar alternatives i efectuar propostes dirigides a millorar la situació d’una part gens menyspreable de la població que corre el risc de quedar «exclosa» si no s’adopten les mesures polítiques, econòmiques i socials que calen per evitar-ho.

Spread the work of Cristianisme i Justícia    Help us