Dignitat i treball. Quaranta anys de reflexió

263
Papers
Data de publicació: 
Juny 2022

Cristianisme i Justícia ha vist passar, des de la seva creació, molts canvis en la vida econòmica i social, molts canvis en el món del treball, moltes reformes de la normativa laboral, i seguirà molt atent a l’anàlisi i la reflexió de com abordar les noves realitats i de com buscar alternatives i efectuar propostes dirigides a millorar la situació d’una part gens menyspreable de la població que corre el risc de quedar «exclosa» si no s’adopten les mesures polítiques, econòmiques i socials que calen per evitar-ho.

Autor/a

Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha publicat amb Cristianisme i Justícia El sindicalismo en la década de los ochenta (quadern nº 1, maig 1982), Renda mínima i salari ciutadà (quadern nº 30, octubre 1989) i El dret de vaga (quadern nº 47, juny 1992). És membre de l'Àrea social de Cristianisme i Justícia.

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora