La trama oculta de la gran premsa espanyola

80
Quadern
Publication date: 
December 1997

L'estudi detallat de la premsa de "tiratge nacional", que aquí anomenem "gran premsa espanyola", comporta la constatació, una mica sorprenent, de trobar-nos davant d'una autèntica "trama oculta" que, d'una banda, cal objectivar i, de l'altra, analitzar en tant que influeix sobre la realitat espanyola en totes les seves dimensions.¿Serviran els esquemes tradicionals per continuar definint el que és la societat, en tant que societat lliurement configurada, o caldrà canviar el nostre xip mental per admetre que tot ha experimentat una subversió tan profunda que demana noves resolucions teòriques i pràctiques?Des del nostre punt de vista, aquesta és la pregunta urgent i necessària que, des de bon començament, ha d'orientar tot el desenvolupament del present estudi.Estem, doncs, davant d'una realitat (la gran premsa espanyola) que ens remet a una altra de major entitat (la realitat mediàtica en tota la seva multiplicitat) en la qual s'inscriu la primera.Comencem, en conseqüència, per plantejar les característiques d'aquest "univers mediàtic" en el qual tots, ens agradi o no, ens movem, per poder comprendre millor, més tard, la qüestió concreta de la gran premsa. 

Spread the work of Cristianisme i Justícia    Help us