El 2022 han col·laborat amb nosaltres 7.564 persones.
Comptem amb tu per seguir treballant en una reflexió que doti de sentit i convidi a una acció transformadora. Volem ser 8.000! Col·labora
 

La trama oculta de la gran premsa espanyola

80
Quadern
Data de publicació: 
Desembre 1997

L'estudi detallat de la premsa de "tiratge nacional", que aquí anomenem "gran premsa espanyola", comporta la constatació, una mica sorprenent, de trobar-nos davant d'una autèntica "trama oculta" que, d'una banda, cal objectivar i, de l'altra, analitzar en tant que influeix sobre la realitat espanyola en totes les seves dimensions.¿Serviran els esquemes tradicionals per continuar definint el que és la societat, en tant que societat lliurement configurada, o caldrà canviar el nostre xip mental per admetre que tot ha experimentat una subversió tan profunda que demana noves resolucions teòriques i pràctiques?Des del nostre punt de vista, aquesta és la pregunta urgent i necessària que, des de bon començament, ha d'orientar tot el desenvolupament del present estudi.Estem, doncs, davant d'una realitat (la gran premsa espanyola) que ens remet a una altra de major entitat (la realitat mediàtica en tota la seva multiplicitat) en la qual s'inscriu la primera.Comencem, en conseqüència, per plantejar les característiques d'aquest "univers mediàtic" en el qual tots, ens agradi o no, ens movem, per poder comprendre millor, més tard, la qüestió concreta de la gran premsa. 

Autor/a

Ha publicat amb Cristianisme i Justícia "La trama oculta de la gran premsa espanyola" (quadern 80, gener 1998).

Jesuïta mallorquí. Professor de la Universitat Pontifícia Comillas, escriu en revistes (Vida Nova, 21RS, Missatger, entre d'altres) i en diaris (El País i Diari de Mallorca). Ha publicat amb Cristianisme i Justícia La trama oculta de la gran premsa espanyola (quadern n. 80).

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora