days
hours
minutes
seconds
In 2021, 8,300 people have contributed to us.
We need to be 10,000 contributors. Only with your help will we continue to sustain our activity. Contribute to CJ!
 

L’integrisme com a heretgia

193
Papers
Publication date: 
September 2008

Involució i integrisme, quelcom recurrent al sí de l’Església. Doctrina i jerarquia i sacralitat del poder per sobre de democràcia. Un missatge cristià reduït a la por i al conformisme. Un integrisme que treballa a l’ombra, intentant amagar el poder del qual gaudeix. Aliança entre poder espiritual i poder mundà i una manca de confiança en la veritat. L’àrea teològica de CiJ proposa analitzar els integrismes actuals i algunes formes de progressisme. 

Spread the work of Cristianisme i Justícia    Help us