Els exercicis espirituals. Una anella en la tradició d'Occident

23
EIDES
Publication date: 
December 1997

Spread the work of Cristianisme i Justícia    Help us