days
hours
minutes
seconds
In 2021, 8,300 people have contributed to us.
We need to be 10,000 contributors. Only with your help will we continue to sustain our activity. Contribute to CJ!
 

Crimes and abuses of the Pharmaceutical Industry

124
Booklet
Publication date: 
June 2006

En el breu període que va de 2000 a 2003, gairebé la totalitat deles grans companyies farmacèutiques van passar pels tribunalsdels EEUU, acusades de pràctiques fraudulentes. Quines són aquestes actuacions? Qui en rep les conseqüències?Què mou a les companyies farmacèutiques a actuar així? Quinesrespostes s'estan produint davant d'aquests abusos i quines cal quees produeixin encara? En aquest Quadern estudiarem les estratègiesactuals d'aquesta indústria i l'impacte directe que aquestesestratègies tenen en la manera com concebem la salut i la malaltiai en els recursos que tenim per promocionar l'una i prevenir o guarirl'altra.

Author

Teresa Forcades i Vila is benedictine nun. Medicine doctor, she prepares a doctorate in theology. She belonged to the first group of young people of Cristianisme iJustícia.

Spread the work of Cristianisme i Justícia    Help us