Crimes and abuses of the Pharmaceutical Industry

124
Booklet
Publication date: 
June 2006

En el breu període que va de 2000 a 2003, gairebé la totalitat deles grans companyies farmacèutiques van passar pels tribunalsdels EEUU, acusades de pràctiques fraudulentes. Quines són aquestes actuacions? Qui en rep les conseqüències?Què mou a les companyies farmacèutiques a actuar així? Quinesrespostes s'estan produint davant d'aquests abusos i quines cal quees produeixin encara? En aquest Quadern estudiarem les estratègiesactuals d'aquesta indústria i l'impacte directe que aquestesestratègies tenen en la manera com concebem la salut i la malaltiai en els recursos que tenim per promocionar l'una i prevenir o guarirl'altra.

Author

Teresa Forcades i Vila is benedictine nun. Medicine doctor, she prepares a doctorate in theology. She belonged to the first group of young people of Cristianisme iJustícia.

Spread the work of Cristianisme i Justícia    Help us