Els crims de les grans companyies farmacèutiques

141
Quadern
Data de publicació: 
Juny 2006

En el breu període que va de 2000 a 2003, gairebé la totalitat deles grans companyies farmacèutiques van passar pels tribunalsdels EEUU, acusades de pràctiques fraudulentes. Quines són aquestes actuacions? Qui en rep les conseqüències?Què mou a les companyies farmacèutiques a actuar així? Quinesrespostes s'estan produint davant d'aquests abusos i quines cal quees produeixin encara? En aquest Quadern estudiarem les estratègiesactuals d'aquesta indústria i l'impacte directe que aquestesestratègies tenen en la manera com concebem la salut i la malaltiai en els recursos que tenim per promocionar l'una i prevenir o guarirl'altra.

Autor/a

Monja benedictina. Doctora en medicina i teologia. Ha destacat per ser crítica, en el camp de la teologia feminista i de la salut pública davant de la indústria farmacèutica. Va pertànyer al primer grup de joves de Cristianisme i Justícia. Ha publicat amb Cristianisme i Justícia " Els crims de les grans companyies farmacèutiques " (quadern 141, juliol 2006).

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora