El 2022 han col·laborat amb nosaltres 7.506 persones.
Comptem amb tu per seguir treballant en una reflexió que doti de sentit i convidi a una acció transformadora. Volem ser 8.000! Col·labora
 

Ètica/Moral

1 Juny 2015

Aquest quadern és una antologia de textos que demostren fins a quin punt la preocupació per la injustícia social i econòmica ha estat present en el pensament de l’Església des dels primers Pares fins al Papa Francesc. Preocupació que va portar a un cristià del s. XII a parlar dels pobres com a “vicaris de Crist” o el que és el mateix a considerar la causa dels pobres com a causa de Déu.

1 Novembre 2015

Hostilitat i hospitalitat: tant l’una com l’altra poden marcar la relació amb les persones migrants. Aquest quadern reflexiona sobre ambdues actituds i adverteix sobre el perill que sigui la primera la que acabi imposant-se a través de fronteres externes, fronteres internes, fronteres que maten... Davant d'això la proposta de bastir una hospitalitat d'arrels bíbliques que es basi en el veïnatge i en la plena ciutadania.

Pàgines