FacebookTwitterYoutubeInstagramTelegram

De l'hostilitat a l'hospitalitat

Nou quadern de Cristianisme i Justícia escrit per Miguel González

Hostilitat i hospitalitat: tant l’una com l’altra poden marcar la relació amb les persones migrants. Aquest quadern reflexiona sobre ambdues actituds. Sobre una hostilitat que es desplega de manera simbòlica però també real en les fronteres externes i internes (què són sinó les tanques, les concertines, els CIE, les batudes amb perfil racial....?). Però també d'una hospitalitat en part pendent de construir però que té en la proximitat, el veïnatge i el reconeixement de la ciutadania els seus pilars fonamentals. L'autor Miguel González és el coordinador del Servei Jesuïta a Migrants, per això la seva proposta expressa allò que des de les entitats que formen part del SJM s'ha reflexionat durant aquests darrers anys. No hi trobareu receptes concretes però sí una mirada diferent sobre el fenomen migratori, precisament ara que la seguretat sembla primar sobre qualsevol altre valor com la cohesió, la ciutadania o la convivència. I és que la proposta que es fa des de el SJM no és una proposta lligada a circumstàncies o a urgències mediàtiques, sinó que és una proposta que retorna a la veritable dimensió temporal del fenomen. Hem d'aprendre a viure junts i juntes persones amb sensibilitats i cultures molt diferents, i això vol temps, el temps de les relacions humanes, el temps de construir vincles i empaties, el temps de des-aprendre estereotips i de superar fronteres que tenim molt internalitzades. Creiem que és un quadern necessari, ara més que mai, i que pot ajudar a persones, grups i comunitats, a construir un discurs alternatiu a una hostilitat que l'únic que fa és abocar-nos a la desconfiança i a la por.Podeu descarregar el quadern aquí.Miguel González Martín és director de la Fundació Social Ignacio Ellacuría, i coordinador del Servei Jesuïta a Migrants  d'Espanya (SJM). Entre altres càrrecs i funcions relacionades amb polítiques migratòries va ser Director d'Immigració i Diversitat del Govern Basc.