Deute del Tercer Món

18
Quadern
Data de publicació: 
Abril 1987

El deute extern de Llatinoamèrica és un fenomen econòmic amb unes immenses conseqüències per a la majoria de la població. El servei d’aquest deute està costant enormes patiments a les majories pobres dels països deutors, que han vist reduir-se encara més els seus ja precaris nivells de vida. Aquesta situació planteja la urgent qüestió de dilucidar la moralitat d’un fenomen que s’ha tornat en contra dels objectius intrínsecs del sistema econòmic: satisfer les necessitats materials de la població d’un país i oferir una base per al seu desenvolupament espiritual. La moralitat global de la situació està en quarantena des del moment que obstaculitza o impedeix a l’economia nacional complir els objectius que la justifiquen ètica i moralment. Amb aquest plantejament el quadern intenta explicar detalladament algunes de les qüestions ètiques més rellevants i prendre postura al respecte. 

Autor/a

Jesuïta. Membre de l’Àrea Teològica de Cristianisme i Justícia . Entre les seves obres, cal esmentar La humanidad nueva. Ensayo  de cristología  (1974); Acceso a Jesús (1979) o Proyecto de hermano, Visión creyente del hombre (1989). Els seus darrers llibres son El rostro humano de Dios (2008), Otro mundo es posible... desde Jesús (2009) i Herejías del catolicismo actual (2013). Cristianisme i Justícia ha reeditat recentment (2018) la seva obra Vicarios de Cristo: los pobresÉs autor de nombrosos quaderns publicats en aquesta col·lecció. 

[1934-2009] Llicenciat en Filosofia, Ciències Socials i doctor en Ciències Econòmiques i Polítiques. Va ser catedràtic d'Economia Internacional a ESADE i anteriorment vicerrector de la Universidad Centroamericana  (UCA) de El Salvador. Membre de Cristianisme i Justícia des dels inicis i escriptor de nombrosos llibres i quaderns. Va morir l'any 2009. Va publicar nombrosos quaderns amb Cristianisme i Justícia.

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora