El 2022 han col·laborat amb nosaltres 7.520 persones.
Comptem amb tu per seguir treballant en una reflexió que doti de sentit i convidi a una acció transformadora. Volem ser 8.000! Col·labora
 

El darrer número de la revista "Selecciones de Teología" en obert

Juntament amb l'anterior número, es pot veure en obert gratuïtament al web de la revista

La revista "Selecciones de Teología" és una revista que tradueix i condensa els millors articles teològics que publiquen revistes de tot el món. Es va començar a publicar l'any 1962 en ple inici del Concili Vaticà II. Des de fa uns anys ha entrat a formar part de les publicacions del centre d'estudis Cristianisme i Justícia, que en porta tant el procés d'edició com també l'administració. A diferència dels Quaderns CJ, que són gratuïts, la revista, que es publica quatre cops l'any, s'envia a tot el món només a les persones que estan subscrites. Tot i això, coincidint amb l'època de confinament que vivim hem decidit posar en obert els dos darrers números (232 i 233).

És una revista que pot interessar tant a persones especialistes (teòlegs i teòlogues, mossens, agents de pastoral, professors de religió, catequistes...) com també a persones interessades en aprofundir i actualitzar la seva fe i el seu pensament a la llum dels grans temes teològics i espirituals de l'actualitat. En el darrer número (233) per exemple es parla de l'eutanàsia, de les víctimes d'abús a l'església, de la doctrina social catòlica a l'era digital... 

Us animem a entrar-hi, a conèixer-la, a donar-la conèixer i si ho creieu interessant a fer la subscripció, aquí: https://www.cristianismeijusticia.net/es/selecciones-de-teologia