El 2022 han col·laborat amb nosaltres 7.564 persones.
Comptem amb tu per seguir treballant en una reflexió que doti de sentit i convidi a una acció transformadora. Volem ser 8.000! Col·labora
 

El debat de l'Estat del Benestar

49
Quadern
Data de publicació: 
Agost 1992

En aquest quadern tenim la possibilitat d'endinsar-nos en la història de l'Estat de Benestar i els seus orígens, així com quines han estat les diferents transformacions en que s'ha vist afectat en diferents àmbits com el treball, la família o l'escola entre d'altres. Seguidament, portant a col·lació la crisi viscuda a finals dels 80, l'autor exposa quines dificultats troba i el sorgiment i enfortiment del Neoliberalisme i Neoconservadurisme, finalitzant amb reptes per al futur.

Autor/a

Jesuïta.  Doctor en sociologia. Professor del departament de ciències socials d’ESADE. Ha estat president del patronat de la Fundació Intermon Oxfam. Ha escrit amb Cristianisme i Justícia “El debat de l'Estat del Benestar” (quadern 49, setembre 1992).

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora