migracions

Presentació a Barcelona i a Madrid del quadern "Els CIE: instruments de sofriment inútil"

Els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) són instruments de sofriment inútil, que causen un greu impacte psicològic i social en les persones que són internades. El centre d’estudis Cristianisme i Justícia acaba de presentar a Barcelona i a Madrid el seu darrer quadern, que signa Laura Zanón, i que analitza les conseqüències que té en la vida de les persones haver passat per un Centre d’Internament d’Estrangers (CIE), com a conseqüència de la mala gestió dels centres, les vulneracions de drets que s’hi produeixen i les mancances en l’assistència de tipus social.