Fundació Vidal i Barraquer

Curs d’Expert Universitari en Acompanyament Espiritual

Curs 2022-2024 [Coorganitzat per la Fundació Vidal i Barraquer i l’Àrea d’Espiritualitat-EIDES de Cristianisme i Justícia]

Descripció 

El Títol d’Expert Universitari en Acompanyament Espiritual sorgeix de la necessitat emergent de formació en l’acompanyament en els processos de creixement personal en la seva doble dimensió, espiritual i psicològica. El curs vol donar resposta tant en l’aspecte teòric com en el de l’experiència personal, integrant les dimensions espiritual i psicològica de l’ésser humà.

Acompanyar algú, a part del seu trajecte vital suposa, també, acompanyar-se un mateix, en tant que a través del contacte en profunditat amb una altra persona sorgeixen vivències, emocions profundes ja presents i que emergeixen amb força quan fem un acompanyament. Per això, qualsevol acompanyament suposa estar atent i aprofundir en un mateix.

 

Metodologia

Aquest curs fa possible aprofundir en aquesta tasca d’acompanyament a través de tres grans eixos: 1) les classes teòriques en forma de taules rodones i seminaris, 2) el grup d’anàlisi i elaboració d’experiències -mètode Balint-, i 3) la tutoria personalitzada.

La tasca d’acompanyament espiritual està influenciada per disciplines de diverses àrees del coneixement. Per això, oferim una formació estructurada al voltant de la interacció teoria i pràctica: des de la vessant psicològica i des de la vessant espiritual, combinant les exposicions i els debats amb tallers i tutories.

Programa

1 . EL SUBJECTE DE L’EXPERIÈNCIA ESPIRITUAL.
Què és l’experiència espiritual? Com es configura psicològicament aquesta experiència? El primer bloc pretén acostar-se al contingut de l’experiència espiritual, tant des de la teologia com des de la psicologia. I es fa entenent que no es tracta només d’un acompanyament interior, sinó pluridimensional, a la persona entesa globalment. Per tant, cal poder tenir una comprensió profunda del seu entorn, allò que ha fet que sigui com és.
2. EXPRESSIONS DE L’EXPERIÈNCIA ESPIRITUAL.
La meditació, la pregària, l’oració han estat considerades clàssicament com una forma de relació personal. Fem una aproximació a l’expressió de l’experiència espiritual tant des de l’espiritualitat com des de la psicologia. És realment una relació? Què ensenya l’experiència? Una experiència espiritual ha de ser integradora de les diferents dimensions humanes. Quines són les mediacions en què es concreten les diferents opcions espirituals?

La vida espiritual ofereix una sèrie de possibilitats i també de riscos. Poder equilibrador i sanador, quan es viu de manera adequada. Poder destructiu, quan deriva cap a les tendències morboses o fins i tot patològiques o d’enganys amb aparença de bé. Cal treballar perquè la persona que acompanya adquireixi una especial lucidesa.

3. L’ ACOMPANYANT ACOMPANYAT.
El terme acompanyament ha substituït pràcticament al de direcció. La relació d’acompanyant amb la persona acompanyada és una relació asimètrica. Quines són les característiques que identifiquen un acompanyament com a tal, quins són els perills que l’amenacen per excés o per defecte? Aprofundirem en les variants que es donen en l’exercici d’aquest servei espiritual.

La persona que realitza l’acompanyament d’una altra persona ha de tenir unes competències professionals que li exigeixen una preparació prèvia, sobretot experiencial. Cal, a més, una supervisió. Es tracta d’una pràctica, poc estesa en el camp de l’ajuda espiritual, però de molt fecunda aplicació en el de la psicologia.

4. ACOMPANYAMENT A LES PÈRDUES I MANCANCES. EL PROCÉS DE DOL.
El procés de dol és la base de qualsevol evolució humana. Dediquem un mòdul a abordar la realitat del dol, entès d’una manera àmplia, no únicament a la mort. La vida espiritual es basa, entre d’altres, en un procés de renúncia.

5. ITINERARIS, ETAPES I PROBLEMES DEL CREIXEMENT ESPIRITUAL.
El progrés espiritual, i l’humà en general, requereixen lucidesa per evitar desviar-se per camins que no duen enlloc. No es necessita una especial perspicàcia per adonar-se que la societat consumista, la publicitat, les modes, les ideologies de torn, etc., actuen com a forces seductores. Ajudar a reconèixer aquests riscos i acompanyar les persones que es troben enmig d’aquestes amenaces és tasca de l’acompanyament.

Condiciona la maduresa humana l’experiència espiritual? Pot tenir experiència de Déu una persona amb determinades psicopatologies? Què és l’experiència mística? Quin és el nucli de l’experiència mística? Quin procés psicològic es dóna en l’experiència mística? Com acompanyar en les dimensions afectives i sexuals?

Durada i calendari

Classes de periodicitat mensual:
– Divendres a la tarda de 18 a 20h i dissabtes de 9h a 13.30h .
– Des de l’octubre fins al juliol.. 

Informació i inscripcions

Fundació Vidal i Barraquer 
Departament de Docència. C / Sant Gervasi de Cassoles 88-90. 08022 BARCELONA. Telèfon 93 434 00 01 Correu electrònic informació i inscripcions: docencia@fvb.cat

A la web:  https://www.fvb.cat/docencia/titol-dexpert-universitari-en-acompanyament-espiritual/

Altres dades

20 ECTS. Durada: 2 cursos acadèmics. Llengua en la qual s’imparteix: català
Un cop acabat el curs es pot continuar amb el Grup Balint Post, una sessió al mes en el següent horari: divendres de 16h a 17.30h.

Condicions

Requisits d’admissió: llicenciats, graduats o diplomats universitaris. Altres formacions seran valorades personalment. Les places són limitades. És imprescindible una entrevista prèvia.

Subvenció Tripartita

Les persones que hi estiguin interessades podran accedir a la subvenció de la Fundació Tripartita a través de les seves pròpies entitats. La gestió per la subvenció serà responsabilitat de l’alumne/a.