Informe CIE 2014 i expulsions exprés

El 29 d'abril es presenta l'informe sobre els CIES del SJM-E

[Jesuïtes Catalunya] El Servei Jesuïta a Migrants – Espanya (SJM-E) ha fet públic el seu informe 2014 sobre la situació als Centres d'Internament d'Estrangers. El document presenta les dades i informació que han pogut recollir les entitats del SJM que visiten regularment a persones internades als CIE de Madrid, Barcelona i València. En el cas del CIE de Zona Franca de Barcelona, les visites han estat realitzades per Migra Studium, entitat que forma part del Servei Jesuïta a Migrants.L’informe 2014 assenyala dues qüestions principals. Per una banda, denuncia la falta d’implementació del reglament dels CIE, aprovat el març de 2014, i les vulneracions de drets que pateixen les persones internes. En segon lloc, la preocupació per les anomenades expulsions exprés, que es realitzen en menys de 72 hores després de la detenció, i que limiten severament les garanties processals dels expulsats.Aquest informe serà presentat a Barcelona amb un acte públic que tindrà lloc el proper 29 d'abril a les 19:00h al carrer Roger de Llúria, 13 de Barcelona.CIE: Abús de l’internament i absència d’aplicació del reglamentEl març de 2014 es va aprovar el Reial Decret 162/2014 que regula de forma completa el funcionament dels CIE. Aquest reglament va sorgir de la necessitat de dotar d’un marc normatiu les condicions en què les persones són privades de llibertat als CIE. Havia estat llargament demandat, per evitar l’arbitrarietat i les violacions de drets. Un any després de la seva aprovació, el resultat és que no s’ha avançat en la seva implementació ni la millora de les condicions als CIE. El reglament manté un model policial en detriment de les condicions de vida de les persones. I malgrat que estableix alguns canvis que podrien dignificar les condicions d’internament, aquests no s’han portat a terme o són inapreciables i les vulneracions de drets es segueixen produint. Durant l’any 2014, el grup de visites de l’ONG Pueblos Unidos ha realitzat 1.037 visites a 260 persones al CIE d’Aluche (Madrid). I el grup de Migra Studium ha realitzat 324 visites a 108 persones al CIE de Zona Franca (Barcelona). Durant les visites, es dóna suport als interns d’assessoria jurídica, es facilita contacte amb familiars i assistents socials, o es realitzen gestions d’enviament de documentació als advocats, entre d’altres. A través de les visites i el contacte amb les persones internes, les entitats han pogut constatar que als CIE hi ha persones amb un fort arrelament i residint a l’estat espanyol des de fa molts anys. S'han trobat amb casos de joves que van arribar sent infants, que han estat documentats i posteriorment no han pogut regularitzar la seva situació. També hi ha menors que van ser tutelats per l’Estat. I molts d’ells no tenen vincles amb el seu país d’origen. És especialment preocupant la presència als CIE de persones vulnerables. Els voluntaris han trobat persones amb malalties mentals o físiques, víctimes de violència sexual, persones amb fills menors a càrrec, interns d’edat avançada, sospites de menors i, fins i tot, el cas d’una dona embarassada. Durant l’any 2014 es va aprovar la Circular 6/2014 de la Direcció General de la Policia sobre criteris que han de ser valorats pel policia instructor de l’expulsió a l’hora de proposar l’internament al CIE. Fa referència a l’atenció a circumstàncies personals com l’edat o l’estat de salut, però malgrat això, segueixen arribant als CIE persones en situació d’especial vulnerabilitat.Les entitats segueixen alertant de les greus carències en les instal·lacions dels centres, que en alguns casos no compten amb les condicions d’higiene i habitabilitat necessàries, així com les mancances en l’assistència mèdica i sanitària. Els CIE no tenen assistència mèdica permanent, ni un infermeria, motiu pel qual els malalts han de compartir habitació amb la resta dels interns.La situació d'internament al CIE es veu agreujada per les dificultats que tenen els interns per a obtenir informació sobre la seva situació jurídica i el seu expedient. Acostumen, a més, a tenir dificultats per accedir a les dades del seu advocat i contactar-hi, especialment els interns que han estat traslladats des d’altres ciutats. A més, es segueixen recollint testimonis que denuncien maltractaments i lesions. Expulsions exprésL'informe 2014 del SJM-E assenyala, de forma preocupant, l'augment de les anomenades expulsions exprés, aquelles que es realitzen des de les comissaries, en menys de 72 hores des de la detenció i relacionades sovint amb els macro vols de deportació. Aquestes expulsions ja superen en nombre a les que es fan des dels CIE i suposen més de la meitat de les expulsions que es realitzen. Durant l’any 2013 van ser expulsades 4.726 persones procedents de CIE i 6.462 procedents de comissaries.Si bé això redueix l’internament, limita o fins i tot elimina severament les garanties processals dels expulsats, fins i tot en el cas de persones que no haurien de ser expulsades per les seves circumstàncies personals, familiars, socials o legals. No hi ha assistència lletrada durant la detenció, el què genera una evident indefensió. Aquest tipus d’expulsions s’estan utilitzant de forma generalitzada i és molt difícil obtenir informació sobre les condicions en què s’executen donada l’absència d’informació pública, la seva celeritat i les dificultats de control judicial de les mateixes.L'informe 2014 “CIE Y EXPULSIONES EXPRÉS” es pot descarregar en aquest enllaç.