Injustícia i ineficàcia. Una anàlisi crítica de la reforma laboral 2012

4
Col·lecció Virtual
Data de publicació: 
Febrer 2013

En aquest quadern la catedràtica Julia López va desgranant els arguments sobre com la Reforma Laboral del 2012 arrasa amb els drets bàsics dels treballadors i les treballadores reconeguts en la Constitució Espanyola, en convenis de l’Organització Internacional del Treball o en diverses directives comunitàries. Drets com la prohibició de l’acomiadament per causa de malaltia, drets de permisos parentals i molts altres són col·locats sota sospita per una norma que trenca l’equilibri entre empresari i treballador, situant aquest últim en una situació greu de desigualtat i indefensió.

Autor/a

Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona des de 1996. Al seu torn, és Visiting Research Scholar al Nanovic Institute de la Universitat de Notre Dame de forma anual des de 2003. També ha fet estàncies de formació a Roma (Universitat de Roma), Paris (Universitat de París-Nanterre II), Brussel ('Institut d'Estudis Europeus de la Universitat Lliure de Brussel) i a Nàpols (Universitat de Nàpols). Forma part de l'equip de Cristianisme i Justícia.

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora