La Insubmissió

71
Quadern
Data de publicació: 
Maig 1996

Cristianisme i Justícia vol recollir en aquest “quadern debat” alguns punts que ajudin a la reflexió sobre un tema de rabiosa actualitat com és la insubmissió. A través de quatre textos, s’il·lustrarà de manera senzilla diferents punts de vista sobre la insubmissió. Començant amb la insubmissió com a rebuig a la defensa armada, conclourem aquest quadern amb un seguit de testimonis. La insubmissió és un camí possible i legítim per avançar personalment i col·lectivament, CiJ farà l’esforç de mostrar una opció que s’ha anat enfortint de manera constant. 

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora