Món global. Ètica global

118
Quadern
Data de publicació: 
Març 2003

El nostre món d’avui és plural. Hi convivim persones que pensem de manera diferent, procedents de diferents tradicions culturals, religioses, ideològiques... Només cal passejar-se pels carrers de les nostres ciutats. Una pluralitat que ho pot ser tot menys pacífica, ja que sovint complica la solució dels problemes comuns. Entre tots podríem anar buscant, en el si d’aquest pluralisme, allò que ens pugui unir en l’àmbit dels valors o dels drets fonamentals de les persones i dels pobles. D’aquesta manera podríem construir una societat on es pugui donar la cooperació, i no una simple coexistència. El lector d’aquest quadern podrà trobar diverses i valuoses explicacions sobre l’ètica actual.

Autor/a

Jesuïta, llicenciat en Medicina i doctor en Teologia. Professor de Moral Fonamental a la Facultat de Teologia de Catalunya. Professor col·laborador a ESADE i també a l'Institut Borja de Bioètia. Ha publicat diversos quaderns, els darrers sobre ecologia i béns comuns: La revolució de cada dia. Cristianisme, capitalisme i postmodernitat (nº 189, juny 2014), Cap a una ecologia integral (nº 202, gener 2017), Viure amb menys per a viure millor. Superar la ideologia del creixement il·limitat (nº 214, Juny del 2019). És membre de l'àrea social de Cristianisme i Justícia 

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora