El 2022 han col·laborat amb nosaltres 7.506 persones.
Comptem amb tu per seguir treballant en una reflexió que doti de sentit i convidi a una acció transformadora. Volem ser 8.000! Col·labora
 

Acollir o refusar el clam de l'explotat

23
Quadern
Data de publicació: 
Març 1988

En referència al Tercer món, estem acostumats que la gent que ve d’aquelles terres sempre ens demani coses: diners, personal, ajuda... Aquesta col·laboració és sempre necessària, però avui -expressa l'autor- no voldria demanar, sinó oferir, donar, agrair... “No tenim ni or ni plata. El nostre do, el que el Tercer món pot oferir als països rics, és la seva mateixa pobresa, és el clam dels països pobres, els seus interrogants, els seus problemes, a semblança del que els nens poden donar al món dels adults, que no és maduresa, ni força, ni experiència, sinó la seva pròpia visió del món des de la seva debilitat i la seva impotència”. I aquest oferiment és interpel·lant. Com s’ha escrit, l’únic sagrament absolutament necessari és el sagrament dels pobres. Però és un sagrament dur, amarg, gens agradable a la nostra sensibilitat.

Autor/a

Jesuïta. Va estudiar filosofia i teologia a Sant Cugat, a Innsbruck i a Roma. Doctor en Teologia, professor de teologia a Sant Cugat vivint a l’Hospitalet i Terrassa. Des de 1982  fins al 2018 va residir a Bolívia on ha estat professor de teologia a la Universitat Catòlica Bolívia a Cochabamba alternant amb el treball pastoral en barris populars. Ha publicat amb Cristianisme i Justícia L.Espinal, un català màrtir de la justícia (Quadern nº 2, gener 1984), Acollir o refusar el clam de l'explotat. (Quadern nº 23, abril 1988), Lluis Espinal, gastar la vida pels altres (Quadern 64, març 1995).  

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora