Benificis fiscals per a donants

La Fundació Lluís Espinal és una entitat sense ànim de lucre i els seus donants gaudeixen dels beneficis fiscals regulats al Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre. 

A més, forma part del cens d’entitats privades sense finalitat de lucre que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana o de l’occitana que elabora el departament competent en matèria de política lingüística. Ens trobem dins les entitats regulades a l’article 14 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, i les persones físiques donants de la Fundació poden ser subjectes de la deducció del 15% que s’hi regula.  

Coneixes els teus avantatges fiscals?

Si resideixes a Espanya pots desgravar els teus donatius de la declaració de la Renda. *

ELS TEUS PRIMERS150€ANUALS

80% DE DESGRAVACIÓ Podràs desgravar-te el 80% de fins a 150 € sobre imports donats a ONG i Fundacions

IMPORT RESTANT>150€ANUALS

35% DE DESGRAVACIÓ Podràs desgravar-te el 35% de l’import del teu donatiu que excedeixi els primers 150 €

LA TEVA FIDELITAT DESGRAVA MÉS

40% DE DESGRAVACIÓ Si fa més de 3 anys que col·labores amb una quantitat sempre igual o superior, en lloc d’un 35%, passaràs a desgravar-te un 40% sobre l’excés de més de 150 €

RESIDENTS A CATALUNYA

+15% DE DESGRAVACIÓ sobre l'import total donat

 

Amb tot això, i en funció de la teva situació, si fas un donatiu de 150 € pots arribar-ne a recuperar entre 142,5 i 45 €. O el que és el mateix, de la teva butxaca només en sortiran entre 7,5 i 105 €.

 

VULL FER UN DONATIU

 

* Excepte País Basc i Navarra.

 

Per a persones jurídiques (empreses)

Com a organització el percentatge de desgravació és el 35% sobre el total donat.

Si durant els últims 3 anys has fet donatius a la Fundació iguals o superiors, la desgravació aplicable passa del 35% al 40%.

 


Tant per les persones físiques com per les persones jurídiques, les deduccions tenen un límit de fins a un 10% sobre la base liquidable.