Ecologia i medi ambient

31 Març 1999

Molts són els problemes que el moviment ecologista ens està indicant des de fa més de 25 anys. No obstant això, en un primer moment se’l va considerar radical i que exagerava resultats. Avui en dia, a les portes de l’any 2000, no hi ha dubte que el problema és evident. Des de la desertització, el problema demogràfic, la gestió de l’aigua o l’efecte hivernacle, el nostre planeta i la nostra espècie afronten un problema que s’ha de convertir en quelcom vital a resoldre. El quadern present analitza aquests problemes, sense oblidar quins són els possibles camins de solució.

30 Abril 2005

Aquest quadern centra les seves idees principals en l’ecologisme i el debat mediambiental. Quins objectius ha de complir el protocol de Kyoto perquè la Terra no es col·lapsi a causa del maltractament industrial, agrari i urbà que viu ja fa diverses dècades. El lector podrà endinsar-se en el món dels moviments ecologistes i saber de la seva vital importància, així com aprofundir en una visió més espiritual de la mà de textos bíblics relacionats amb la Terra.

31 Maig 2010

El vigent model neoliberal de globalització, lluny de frenar la degradació ecològica, reduir les desigualtats i garantir drets fonamentals, ha convertit la gestió de l’aigua, en una nova oportunitat de negoci que depreda els recursos hídrics i augmenta la vulnerabilitat dels més dèbils. Cal promoure una «nova cultura de l’aigua» que recuperi, des de la modernitat, la vella saviesa de les cultures ancestrals basades en la prudència i en el respecte a la natura.

31 Octubre 2008

Sens dubte vivim un moment de crisi, un moment idoni per preguntar-se quin tipus de societat i de món volem construir. Moment, en definitiva, en el qual se’ns exigeix la lucidesa necessària per saber percebre les possibilitats emergents que podem trobar en la realitat present. Les crisis són, doncs, un toc d’atenció per canviar de rumb i edificar un món sobre unes altres bases. En aquest quadern s’apunten quines poden ser aquestes bases i el paper que les religions haurien de jugar en la construcció d’un nou ordre mundial.

31 Maig 2009

El gran repte de la humanitat pel segle XXI serà afrontar les conseqüències derivades del  canvi climàtic. A l’hora d’afrontar això, no tothom es troba ni en la mateixa situació de risc ni tampoc amb els mateixos recursos. A la injustícia existent s’hi afegeix doncs ara una injustícia fruit del canvi climàtic que amenaça la supervivència de milions de persones.

1 Setembre 2013

La Gaudium et Spes és de ben segur el document del Concili Vaticà II que aporta més novetat. A partir de la seva lectura l’autor va desgranant els tres àmbits en els quals l’església podria oferir la seva bona nova a un món ferit: la justícia, la pau i la integritat de la creació. I és que avui per avui resulta inimaginable una Església desvinculada d’aquelles grans qüestions que afecten la vida de milions d’éssers humans. 

Pàgines