Comunitat Loiolaetxea

Comunitat Loiolaetxea

El que diferencia a Loiolaetxea d'altres programes de reinserció després de la presó és l'estil d'acollida, és el viure junts i juntes intentant formar una "família", una realitat que molts dels que estan a Loiolaetxea no han conegut. El nucli és una Comjunitat de vida jesuítica mixta (laics i laiques, jesuites i persones en situació de fragilitat), els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia.

 

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora