El llarg camí vers la llibertat

203
Papers
Data de publicació: 
Març 2010

Reflexió crítica sobre el sistema penitenciari espanyol de Loiolaetxea, comunitat dels jesuïtes del País Basc,  que vetlla per la reinserció social i laboral de persones que han estat empresonades i planteja alternatives a un sistema penitenciari punitiu. Les presons estan saturades i una reforma del Codi Penal augmenta la quantia de la condemna en molts delictes i se suprimeixen redempcions de penes per treball. A més a més, hi ha un abús de la presó preventiva. Diverses persones exposen com les ha ajudades Loiolaetxea.

Autor/a

El que diferencia a Loiolaetxea d'altres programes de reinserció després de la presó és l'estil d'acollida, és el viure junts i juntes intentant formar una "família", una realitat que molts dels que estan a Loiolaetxea no han conegut. El nucli és una Comjunitat de vida jesuítica mixta (laics i laiques, jesuites i persones en situació de fragilitat), els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia.

 

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora