Del "magis" personal al "magis" institucional

88
EIDES
Data de publicació: 
Febrer 2019

Aquest text reflexiona sobre les implicacions que té l’aplicació del “magis” ignasià i els criteris de “qualitat evangèlica” a l’estructura d’un centre educatiu. Com afecta a la seva finalitat última, al seu funcionament, al tipus de relacions que es donen dins la comunitat educativa i d’aquesta amb el seu entorn... En definitiva, es tracta de preguntar-se, en clau de “magis”, no tant pel “què fa” una institució educativa, sinó, sobretot, “pel què i com és”.

Autor/a

Jesuïta, teòleg i especialista en espiritualitat ignasiana. Ha publicat dins la col·lecció EIDES: Trobar Déu en la vida (n. 9), Cristians a la intempèrie (n. 47), Acompanyar la temptació (n. 50), Horitzons de vida. (Viure a la ignasiana) (n. 54), L’espiritualitat ignasiana com ajuda davant la dificultat (n. 67), El ‘més’ ignasià: tòpics, sospites, deformacions i veritat (n. 78) i Pedro Arrupe, carisma d’Ignasi: preguntes i respostes (n. 82).

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora