El comerç d’armes a Espanya

232
Papers
Data de publicació: 
Març 2016

Espanya és un dels principals ex­portadors d’armament i, tot i la regulació teòrica d’aquest comerç, no existeix una prohibició absoluta per a les exportacions a països en què es produeixen greus violacions dels drets humans, i es contempla autoritzar exportacions “amb finalitats humanitàries”. A tot això, s’hi sumen tres as­pectes que defineixen l’actuació del Govern: el secretisme, el fo­ment de les exportacions i la utilització d’aquest comerç com a instrument de política internacional.

Autor/a

Doctor i professor de Dret Administratiu a la Universidad Autónoma de Madrid. El seu àmbit de recerca és l'aplicació de la legislació espanyola a les operacions militars a l'exterior i el comerç d'armes a l'Àfrica.

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora