La pregària. Amb el sentiment d'una presència

18
EIDES
Data de publicació: 
Febrer 1996

Autor/a

Jesuïta. Doctor en teologia i professor durant molts anys a la Facultat de Teologia de Catalunya. Va estar molt vinculat a la formació i a l'acompanyament espiritual tant a Catalunya com a Bolívia, país on passava llargues temporades. Tot i la seva extensa activitat docent i pastoral, gairebé no va publicar: solia trencar els seus escrits un cop utilitzats per les seves classes, ja que considerava que Déu i la teologia eren quelcom viu, que no podia quedar atrapat en cap manual. Dins la col·lecció Quaderns de Cristianisme i Justícia va publicar el 1986 Dietrich Bonhöeffer als 40 de la seva execució (Quaderns nº 14). L'editorial Sal Terrae va publicar el 1989 Una larga marcha. Aprendizaje de la vida religiosa (Colección Servidores y Testigos nº 41). I finalment la col·lecció EIDES va publicar la seva reflexió espiritual La pregària. «Amb el sentiment d'una presència» (EIDES nº 18, 1996). En Ferran ens va deixar el mes d'abril del 2020. 

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora