Reflexions per viure el temps amb plenitud

Cristianisme i Justícia ha dedicat un curs a abordar com entenem i vivim el temps.

El temps de la vida humana no és com el temps de les coses, no es només chronos, que flueix en una sola direcció; és també kairos, temps de la oportunitat, temps per la maduració. Durant les últimes setmanes, el centre d'estudis Cristianisme i Justícia ha realitzat el curs “Atrapats pel temps. Repensar el temps per a una vida amb plenitud”, en el que s'han pogut escoltar diferents ponències que ajuden a il·luminar la nostra actual noció del temps i de com el vivim.

En aquest sentit una de les participants ha estat la religiosa Gema Juan, monja carmelita del monestir de Puçol per entendre com es viu el temps des de la vida contemplativa. Per la seva banda, Nurya Martínez-Gayol, professora d’escatologia a la Universitat de Comillas, va exposar com com ha anat variant la concepció del temps des de l’antiguitat fins ara.

Alhora, però, no s’ha abandonat la dimensió social de com vivim els temps. La nostra societat sovint accelerada i sota l’imperatiu neoliberal ha transformat tot temps en temps de treball, àdhuc ha fet de la interrupció i el descans una fase del temps de treball per poder rendir més. En aquesta línia anaven les ponències de Josep M Lozano, doctor en filosofia i professor d’ESADE, o de Sandra Ezquerra, professora de la Càtedra Unesco de la Universitat de Vic, qui va posar sobre la taula la tensió que vivim entre els temps dedicats a tasques productives i els temps dedicats a les tasques de reproducció de la vida.

El recorregut s’ha tancat fent una aturada per a pensar els temps passats i el deure de memòria que les víctimes del progrés imparable reclamen, de la mà del catedràtic de filosofia Manuel-Reyes Mate. I un record final molt especial al membre de l'equip Jaume Botey, que va morir a principis d'aquest any, per iniciativa de David Fernàndez qui va rellegir i comentar el quadern Construir l’esperança publicat fa deu anys. Com que “Donar prioritat al temps és ocupar-se d'iniciar processos més que de posseir espais.” (EG 223) com diu Francesc, Fernández va aprofitar per exposar les lluites ens les quals avui, cal gastar temps si volem construir un futur de pau, solidaritat i justícia en un context de força incertesa i desencant.

Les ponències i conclusions d’aquest curs al qual han assistit 127 persones quedaran recollides en un llibre que veurà la llum dins la sèrie estudis de Cristianisme i Justícia on recentment han sortit publicades les ponències del curs l’Era del desànim que va tenir lloc fa exactament tres anys.