Renda mínima i salari ciutadà

30
Quadern
Data de publicació: 
Setembre 1989

Si algun quadern ha tingut ressonància econòmica i política ha estat aquest. Va ser base de lleis que després van aparèixer, atès que l’autor és un expert coneixedor del tema i va orientar polítiques del moment. La primera part estudia totes aquestes realitats i experiències sobre la Renda o Ingrés mínim. En ella intentem posar de relleu les dificultats i els buits jurídics, així com els aspectes positius. A la segona part abordem el tema del Salari ciutadà (o assignació bàsica ciutadana). Aquesta segona proposta va molt més lluny que la Renda mínima. Se situa en la perspectiva d’un nou model de distribució de la renda i del repartiment de treball. Possiblement els dos projectes no són excloents un de l’altre, però el que sí és cert és que qualsevol intent de dissenyar models de protecció al voltant de la Renda mínima sense una perspectiva d’anar més enllà, corre el perill real de transformar-se en el “salari de la marginalitat i de l’exclusió social” i de no ser més que una mesura d’encuny liberal per “fer més tolerable” l’atur i les conseqüències de pobresa i marginació que se’n deriven.

Autor/a

Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha publicat amb Cristianisme i Justícia El sindicalismo en la década de los ochenta (quadern nº 1, maig 1982), Renda mínima i salari ciutadà (quadern nº 30, octubre 1989) i El dret de vaga (quadern nº 47, juny 1992). És membre de l'Àrea social de Cristianisme i Justícia.

[1929-1994] Jesuïta. Teòleg, sociòleg i escriptor. Membre fundador de Cristianisme i Justícia. Va ser també fundador del moviment Cristians pel Socialisme. Professor a ESADE. Militant de partits d'esquerra durant la dictadura franquista i cofundador del sindicat C.C.O.O. a la comarca del Baix Llobregat. Medalla d'or de la ciutat de Cornellà de Llobregat. Morí el 1994. Va publicar amb Cristianisme i Justícia "Atur, treball, planificació de futur" (quadern 8, abril 1985), "Pobresa i exclusió social" (quadern 20, desembre 1987) i "Projecte de societat en clau d'Utopia" (quadern 27, març 1989).

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora