Vulnerabilitat, vinculació, vigilància

257
Papers
Data de publicació: 
Abril 2021

Vulnerabilitat, vinculació (per la nostra mútua dependència i solidaritat) i responsabilitat (o vigilància) són la base de la nostra condició d’humans i la clau per al nostre desenvolupament. Aquestes inicials (Vs) ens haurien de servir com una guia per llegir bé el nostre present i actuar d’una manera alhora universal i pràctica, tant a la feina com en tots els camps de la vida. Potser aquesta sigui la gran lliçó de la pandèmia. 

Autor/a

Viu a Hannover (Alemanya). Ha estat pastora protestant en diverses parròquies i en la pastoral de malalts. Va estudiar un semestre de la seva carrera teològica al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Està certificada en anàlisi transaccional i treballa actualment de consultora i supervisora. 

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora