La Cova de Manresa

La Cova de Sant Ignasi a Manresa ofereix exercicis, interioritat, silenci i espiritualitat, adreçats tant a creients com a no creients,  amb una atenció especial als joves. El Centre d’espiritualitat reuneix totes les condicions necessàries per retirar-se i gaudir d’uns dies de pregària així com una amplia i variada programació. La Cova col.labora estretament amb l'Escola Ignasiana d'Espiritualitat (EIDES) de Cristianisme i Justícia, i fruit d'aquesta col·laboració són les següents activitats pel curs 2022-2023.

Més informació i inscripcions: 93 872 04 22 - info@covamanresa.cat - www.covamanresa.cat

Curs d'Immersió Ignasiana (edicions en castellà i en anglès)

Aprofundirem en el llegat d’Ignasi de Loiola a fi d’inspirar una vida cristiana en la nostra societat i Església actuals i també per a la formació en l’acompanyament espiritual a persones i comunitats.

  • Edició castellana:  Del 5 de novembre del 2022 al 20 de desembre 2022. Coordinació: Josep Ll. Iriberri sj 
  • Edició anglesa:  Del 22 d’abril al 4 de juny 2023. Coordinació: Joaqui Salord sj