La Cova de Manresa

La Cova de Sant Ignasi a Manresa ofereix exercicis, interioritat, silenci i espiritualitat, adreçats tant a creients com a no creients,  amb una atenció especial als joves. El Centre d’espiritualitat reuneix totes les condicions necessàries per retirar-se i gaudir d’uns dies de pregària així com una amplia i variada programació. La Cova col.labora estretament amb l'Escola Ignasiana d'Espiritualitat (EIDES) de Cristianisme i Justícia, i fruit d'aquesta col·laboració són les següents activitats pel curs 2021-2022.

Més informació i inscripcions: 93 872 04 22 - info@covamanresa.cat - www.covamanresa.cat

Curs d'Immersió Ignasiana (edicions en castellà i en anglès)

Aprofundirem en el llegat d’Ignasi de Loiola a fi d’inspirar una vida cristiana en la nostra societat i Església actuals i també per a la formació en l’acompanyament espiritual a persones i comunitats.

  • Edició castellana:  Del 3 de novembre al 20 de desembre 2021. Carles Marcet sj i equip
  • Edició anglesa::  Del 24 d’abril al 4 de juny 2022. Joaqui Salord sj i equip

Seminari Intensiu: El llibre dels Exercicis (Iniciació)

EIDES (Cristianisme i Justícia), l’Institut de Teologia Fonamental i la Cova de Sant Ignasi ofereixen cada tres anys un «seminari d’iniciació» en quatre períodes, adreçat a persones que volen estudiar el llibre dels Exercicis per preparar-se a acompanyar les diverses modalitats d’Exercicis  i/o aprofundir la seva pròpia experiència de l’espiritualitat ignasiana. (Cal haver-los practicat alguna vegada).

  • Del 26 al 31 de març 2022

Pere Borràs sj, Víctor Codina sj, David Guindulain sj, Carles Marcet sj, Xavier Melloni sj, Anna Pitarch sj, Josep M. Rambla sj i Francesc Riera sj  

IMPORTANT:  inscripcions tancades, es tornarà a oferir el curs vinent.

Simposi Internacional 2022

500 anys després de l'experiència que va conduir a Sant Ignasi de Loiola a començar a escriure els Exercicis Espirituals a Manresa, el Centre Internacional d'Espiritualitat de la Cova vol prendre el pols a l'actualitat d'aquest petit llibre per redescobrir com segueix encaminant a Déu a qui ho posen en pràctica. Amb el títol "Mistagogies dels Exercicis Espirituals 500 anys després", el Simposi vol considerar i compartir com segueixen vigents en el món contemporani des de diferents llocs de referència humans i espirituals.

El Simposi tindrà lloc a Manresa de l'12 a l'18 de juny de 2022.   Més info