El repte del treball

93
Quadern
Data de publicació: 
Novembre 1999

n aquest quadern es presenta un altre repte més per al segle XXI: el del treball. El repte del treball a les portes del 2000 és enormement ampli almenys per dues raons. La primera, pràctica: tal com tenim organitzada la societat, la societat capitalista, per a la majoria de persones el treball és el camí normal i generalitzat d’accedir a uns ingressos amb els quals atendre les necessitats individuals i familiars. La segona raó de l’amplitud del repte és més conceptual: què és treball?, a quin tipus de treball ens estem referint? El descrit en el paràgraf anterior és només un tipus de treball, el treball mercantil assalariat, característic d’una etapa històrica i d’unes institucions socials concretes. Per limitacions d’espai i perquè per a l’opinió pública (en especial, per als que el pateixen) constitueix la preocupació principal, centrem l’anàlisi en els problemes i reptes actuals relatius al treball mercantil assalariat als països industrialitzats, és a dir, en la desocupació generalitzada i creixent. Quines són les seves causes? Com reduir-la?

Autor/a

Catedràtic de política econòmica a la Universitat de Barcelona i llicenciat en filosofia. Membre del grup GATE (Grup d’Anàlisi de la Transició Econòmica). Ha publicat amb Cristianisme i Justícia “Crisi, un final per escriure?” (quadern 173, abril 2011), “El repte del treball” (quadern 93, desembre 1999), “La revolució de l'Est. Anàlisi d'un fracàs” (quadern 40, maig 1991). És membre de l'equip de Cristianisme i Justícia.

Doctora en Ciències Econòmiques. Professora del Departament de Política Econòmica y Estructura Econòmica Mundial de la Universitat de Barcelona. Ha publicat amb Cristianisme i Justícia "El repte del treball" (quadern 93, desembre 1999).

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora