Memòria

El centre d’estudis fa una crida per mantenir la col·laboració en aquests temps d’incertesa per ampliar projectes

La memòria, dissenyada i maquetada per Sisè Segona, permet visualitzar tots els continguts que s’hi presenten fent clic a les imatges i títols.

La reconciliació