Ignasi de Loiola: un itinerari vital

75
EIDES
Data de publicació: 
Febrer 2015

Aquest quadern no pretén ser un estudi erudit sobre Ignasi de Loiola ni sobre la seva espiritualitat. Simplement pretén ajudar persones o grups a reflexionar, pregar i compartir l’experiència espiritual d’Ignasi, amb la finalitat que el seu singular pelegrinatge interior pugui inspirar també el nostre en seguiment de Jesucrist

Autor/a

Llicenciat en teologia. Ha estat durant anys rector de parròquia al barri de Bellvitge (L'Hospitalet del Llobregat) i acompanyant i divulgador dels Exercicis en comunitats populars. Actualment forma part de l'equip del Centre Internacional d'Espiritualitat de la Cova de Manresa on és el coordinador del "Curs d'immersió ignasiana" i del curs  "Dos mesos de reciclatge en teologia".

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora