Ignasi de Loiola: un itinerari vital

75
EIDES
Data de publicació: 
Febrer 2015

Aquest quadern no pretén ser un estudi erudit sobre Ignasi de Loiola ni sobre la seva espiritualitat. Simplement pretén ajudar persones o grups a reflexionar, pregar i compartir l’experiència espiritual d’Ignasi, amb la finalitat que el seu singular pelegrinatge interior pugui inspirar també el nostre en seguiment de Jesucrist

Autor/a

Llicenciat en teologia. Ha estat durant anys rector de parròquia al barri de Bellvitge (L'Hospitalet del Llobregat) i acompanyant i divulgador dels Exercicis en comunitats populars. Ha format part fins fa poc de l'equip del Centre Internacional d'Espiritualitat de la Cova de Manresa on ha estat el coordinador del "Curs d'immersió ignasiana" i del curs  "Dos mesos de reciclatge en teologia". Actualment ha tornat a Bellvitge i col·labora en el seminari d'espiritualitat-EIDES de Cristianisme i Justícia. 

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora