Morera Perich

Joan

Morera Perich

Jesuïta llicenciat en Teologia Bíblica a la Pontificia Universitat Gregoriana de Roma, amb una tesi que compara la noviolència del Servent Sofrent d'Isaïes i la de Jesús de Natzaret. Autor de Diàleg de sords? Pedagogia per a reconciliar conflictes (Claret 2009). També va publicar el Quadern 207 el 2018 Desarmar els inferns: practicar la noviolència de Jesús avui. Integrant del Grup de Treball en Noviolència Cristiana, que ha produït els materials didàctics per a l'entrenament noviolent de grups "Mou la noviolència", dirigits a públics d'edats i perfils diversos.

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora