Menacho

Joaquim

Menacho

Professor a l’IQS (Universitat Ramon Llull). Membre de l’equip de Cristianisme i Justícia, on participa del Seminari Teològic i coordina el Curs d’Iniciació a la Teologia (CIT)

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora