Noves militàncies per a temps nous

110
Quadern
Data de publicació: 
Desembre 2001

Sovint experimentem impotència davant les situacions d’injustícia i dolor que pateix la majoria de la humanitat. Voldríem fer “alguna cosa”, però no sabem “què”... Aquestes pàgines pretenen ser pistes de reflexió i actuació: sense voler esgotar totes les possibilitats, suggerim estils, hàbits i actes transformadors, “dissidents”, que apunten cap a altres maneres de pensar i viure, d’estructurar les nostres relacions personals, socials i internacionals. Suggerim des de la ferma esperança que aquest món nostre pot canviar (almenys una mica), i des de la convicció que el major obstacle als canvis no és la complexitat innegable dels problemes, sinó la resistència interessada dels poderosos; però som també conscients de la prudència i la humilitat necessàries davant les grans dificultats amb què ens enfrontem. Les paraules són teoria, i no són res més fins que no es fan vida. Les paraules d’aquest quadern no seran res si no es fan vida, si no es reflexionen, es comparteixen, s’experimenten, i així podran contribuir a gestar una nova realitat, una manera diferent de viure, més humana, més digna, més evangèlica.

Autor/a

Diplomada en Treball Social, llicenciada en Ciències Polítiques i diplomada en Ciències Religioses. Treballa a la Fundació Mambré que atén a persones sense sostre, al programa d’Inserció Laboral. Ha publicat a Cristianisme i Justícia el quadern “Noves militàncies per a temps nous” (quadern 110, gener 2002). És membre de Cristianisme i Justícia on participa en el grup de gènere.

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora