El 2022 han col·laborat amb nosaltres 7.506 persones.
Comptem amb tu per seguir treballant en una reflexió que doti de sentit i convidi a una acció transformadora. Volem ser 8.000! Col·labora
 

Ètica/Moral

31 Desembre 2002

L'objectiu d'aquest quadern no és ni més ni menys que posar sobre la taula el fet que el sistema penitenciari deixa molt a desitjar i que poden existir alternatives més rendibles, tant econòmicament com socialment. Aquest quadern és una radiografia d’aquelles persones que pateixen un sistema que, tot i que la societat el considera just, es revela clarament defectuós i incongruent.

30 Novembre 2003

El quadern que el lector es disposa a llegir és introduït pel testimoni de la vídua d’una víctima d’ETA, un regidor basc del Partit Popular; a través del seu testimoni aquest quadern pretén, mitjançant unes reflexions fetes per un seminari organitzat per Alboan, entrar a discutir sobre la reconciliació com a espiritualitat, a nivell personal i també social. Malgrat que el camí de la reconciliació no és sempre fàcil, els cristians no podem perdre l’esperança que algun dia arribi plenament.

31 Octubre 2002

A través del fenomen mundial de la Globalització, l’autora d’aquest quadern ens presenta els problemes, els reptes, les esperances per a una Democràcia forta i consolidada. No obstant això, tal com queda latent en aquestes pàgines que el lector pot analitzar, l’assumpte és delicat i pot comportar diversos problemes si no es treballa en la societat i la ciutadania per enfortir aquesta institució.

1 Gener 2003

Aquest quadern, basant-se tant en el Dret Internacional com en una base ètica, se centra bàsicament en defensar la postura que rebutja una intervenció que es converteixi en guerra a la república de l’Iraq. Quatre autors exposen els seus arguments i idees que millor il·lustren quina és la seva postura respecte a un possible futur conflicte.

1 Març 2003

El nostre món d’avui és plural. Hi convivim persones que pensem de manera diferent, procedents de diferents tradicions culturals, religioses, ideològiques... Només cal passejar-se pels carrers de les nostres ciutats. Una pluralitat que ho pot ser tot menys pacífica, ja que sovint complica la solució dels problemes comuns. Entre tots podríem anar buscant, en el si d’aquest pluralisme, allò que ens pugui unir en l’àmbit dels valors o dels drets fonamentals de les persones i dels pobles.

31 Gener 2004

La primera part d'aquest quadern, escrita per Adela Cortina, ens parla del consum des de la seva vessant ètica, des de l'era del consum fins a la denominada era neoliberal, desglossa la nostra societat i la seva relació amb aquesta nova idolatria. Quant al segon capítol, escrit per Ignasi Carreras, el lector podrà llegir sobre les opcions que existeixen per a un consum responsable posant l'accent en el comerç just. Per finalitzar, Cristianisme i Justícia ha fet un apèndix final per aquells que més es vulguin afectar. 

31 Desembre 2004

En aquestes pàgines l’autor intenta només oferir dades per a la reflexió, tot i que declara que ho fa des d’una posició clarament favorable a la laïcitat. Una societat laica és una societat regida pel poble, i no per altres poders. Quines són les conseqüències d’una societat laica? Quins problemes apareixen en aquesta societat? Totes aquestes preguntes i altres es podran anar desgranant en aquest quadern, per concloure amb una afirmació: sense una transformació de tots, serà impossible fer del nostre país una societat veritablement laica.

28 Febrer 2005

La vida humana està feta per a alguna cosa més que per consumir i presumir. Les vides que es van viure per una causa són les que van aconseguir cotes més altes de qualitat humana i de sentit. Però, per orientar així les nostres vides necessitem exemples i testimonis, i la cultura ambiental tendeix a esborrar del nostre record aquests models i a fer-nos creure que la nostra memòria estaria més ben emprada si es dediqués a retenir el color, o el preu, de la roba interior que portava qualsevol famosa o famós en determinada gala...

30 Abril 2005

Aquest quadern centra les seves idees principals en l’ecologisme i el debat mediambiental. Quins objectius ha de complir el protocol de Kyoto perquè la Terra no es col·lapsi a causa del maltractament industrial, agrari i urbà que viu ja fa diverses dècades. El lector podrà endinsar-se en el món dels moviments ecologistes i saber de la seva vital importància, així com aprofundir en una visió més espiritual de la mà de textos bíblics relacionats amb la Terra.

30 Juny 2005

¿Quines són les condicions ètiques i quins són els actors que poden articular un lideratge polític global perquè sigui possible considerar-lo un lideratge digne de la humanitat, que compleixi amb els principis de justícia política, econòmica i cultural, i que estigui a l’alçada de els Drets Humans? Aquesta pregunta és la clau que aquest quadern intentarà analitzar al llarg de les seves pàgines.

Pàgines