El 2022 han col·laborat amb nosaltres 7.506 persones.
Comptem amb tu per seguir treballant en una reflexió que doti de sentit i convidi a una acció transformadora. Volem ser 8.000! Col·labora
 

Ètica/Moral

31 Juliol 2005

Aquest quadern gira entorn del concepte nou de “capitalisme real”, que justifiquem amb el mateix argument que s’utilitzava per distingir el socialisme teòric, més estètic i moral, del socialisme real, perfectament immoral, de la Unió Soviètica. El capitalisme no és el que diuen els llibres d’economia sobre el mercat lliure, sinó aquesta lluita per prevaler en el mercat en què estan immerses totes les empreses, grans i petites. Aquest capitalisme afecta tots els àmbits de la vida social.

31 Maig 2007

Aquest quadern és una reflexió sobre les identitats socials i col·lectives. Es parteix d'una anàlisi del nostre món dividit, tot veient l'arrel de les fractures socials, i proposant, com a possible solució, la recuperació de les formes comunitàries. El capítol central indica com han de ser en el segle XXI les comunitats que poden donar identitat als individus. Finalment, es fa una breu reflexió sobre què pot aportar el cristianisme al debat per crear una societat més comunitarista. 

30 Novembre 2007

La immigració és un dels principals reptes que ha de ser afrontat per les societats occidentals. Entre tots hem de crear una nova societat on hi participin tant els immigrants com els autòctons. La intenció d’en Jaume Flaquer en aquest quadern és obrir una perspectiva nova en la que l’immigrant no sigui vist ni com a un perill ni com a una oportunitat econòmica, sinó com a una figura de persona “lliure” i “alliberada” que viu en recerca i que camina i avança amb esperança vers un  futur incert.

28 Febrer 2007

Aquest quadern vol ser una eina que ajudi a reflexionar sobre un tema tan important com l'educació.  L'autor presenta un diagnòstic del nostre sistema educatiu tot fixant-se en els resultats d'aprenentatge del nostre país i d'altres. Tot seguit, analitza les dificultats i reptes actuals per a l'ensenyament. En la part final del quadern, es presenten una sèrie propostes que poden ajudar a la reflexió i el debat sobre aquesta qüestió.

1 Juny 2006

En el breu període que va de 2000 a 2003, gairebé la totalitat deles grans companyies farmacèutiques van passar pels tribunalsdels EEUU, acusades de pràctiques fraudulentes. Quines són aquestes actuacions? Qui en rep les conseqüències?Què mou a les companyies farmacèutiques a actuar així? Quinesrespostes s'estan produint davant d'aquests abusos i quines cal quees produeixin encara?

30 Juny 2008

Com és possible que, al llarg dels segles s’hagi afirmat sense gaires remordiments que el dret a la propietat privada és un dret natural, i sagrat, al qual se subordinen i del qual depenen tots els altres drets humans, per més fonamentals que siguin? Amb aquest text es pretén d’explicitar la laboriosa construcció ideològica que s’amaga darrere de la “naturalització” i de la “sacralització” del dret burgès a la propietat privada.

31 Març 2009

Davant la mort se’ns acumulen les preguntes. Una primera pregunta seria: on “estan” els éssers estimats que la mort ens ha pres? Una segona pregunta: on “estarem” nosaltres quan ens passi el mateix? Preguntes de difícil resposta que ens deixen en la incertesa i en l’angoixa. Aquest quadern pretén reflexionar sobre l’anhel o la recerca que aquestes preguntes han despertat a l’interior de la teologia cristiana. 

28 Febrer 2010

El d’avui és un nihilisme pràctic i tàcit que no es formula ni es professa, però actua com a pressupòsit latent d’unes formes de vida determinades que alguns pensadors han descrit com a “cultura de l’oblit”, “era del buit”, “modernitat líquida”... Davant d’ell només sembla valer la reivindicació d’una justícia que impliqui la recuperació de la memòria i un nou sentit de la felicitat.

31 Març 2010

Els catorze anys de vaques grasses no s’han aprofitat per a equiparar els nivells de protecció social espanyols als que tenen altres països europeus del nostre entorn. Ara la crisi passa factura en forma de sofriment de moltes persones i famílies.  En aquest quadern s’exposen les xifres del daltabaix, però sobretot s’argumenta la necessitat d’un canvi de mirada i de sensibilitat que activi el camí vers una societat més justa i igualitària.

31 Agost 2010

Aquest quadern explora la possibilitat desenvolupar una teologia política d’arrel eucarística i de conseqüències transformadores. I ho fa abordant un tema cabdal pels nostres dies: la integració de les persones immigrants.  O, més ben dit, com il·luminar i animar la construcció de societats integrades, en les quals cada persona i cada grup social pugui trobar el seu propi espai.

Pàgines