Govern mundial

30 Juny 2004

Aquest títol pot semblar estrany. Però són també estranyes a Occident les contínues referències de George W. Bush a la Bíblia, a la religió, a Déu com a garantia pública de les seves decisions. A Occident és inusual que un president confessi que ho és per exprés designi de Déu, que les sessions d’un Consell de Ministres comencin amb una estona d’oració o que el divendres a la tarda les oficines del govern tanquin perquè els treballadors puguin assistir a sessions d’estudi de la Bíblia.

31 Octubre 2004

L’OMC, hereva de la GATT, la PAC, política europea de suport a l’agricultura de la Unió, les patents farmacèutiques... Tots aquests conceptes segur que no quedaran sense opinió a ulls del lector. El quadern analitza aquests conceptes, aquestes institucions, i inclou certes maneres de millorar o suggeriments per canviar el que salta a la vista: una política de comerç internacional perjudicial per als països en vies de desenvolupament i en la qual preval la defensa d’Occident.

30 Juny 2005

¿Quines són les condicions ètiques i quins són els actors que poden articular un lideratge polític global perquè sigui possible considerar-lo un lideratge digne de la humanitat, que compleixi amb els principis de justícia política, econòmica i cultural, i que estigui a l’alçada de els Drets Humans? Aquesta pregunta és la clau que aquest quadern intentarà analitzar al llarg de les seves pàgines.

Pàgines