Testimonis

28 Febrer 2010

Ignasi de Loiola és la frontissa entre l’edat mitjana i la modernitat. En ell es conjuga la figura del cavaller i la del pelegrí. Per això, resulta inútil pretendre dissociar una identitat de l’altra: totes dues es complementen a l’hora d’una insaciable recerca per a «en tot estimar i servir la seva divina majestat» –autèntic leitmotiv dels Exercicis Espirituals.

1 Febrer 2015

Aquest quadern no pretén ser un estudi erudit sobre Ignasi de Loiola ni sobre la seva espiritualitat. Simplement pretén ajudar persones o grups a reflexionar, pregar i compartir l’experiència espiritual d’Ignasi, amb la finalitat que el seu singular pelegrinatge interior pugui inspirar també el nostre en seguiment de Jesucrist

30 Setembre 2005
31 Gener 2012

Acostar-nos a Cristina Kaufmann ens brinda l’oportunitat de ser testimonis dels vents de canvi que cristal·litzaren en el Concili Vaticà II. De les esperances i dels reptes, de les dificultats que se’n seguirien. Alhora ens permet assaborir el seu mestratge espiritual, paraules que neixen de l’itinerari de recerca, d’una  dona compromesa amb un entorn concret en uns temps de profunda i accelerada transformació.

31 Maig 2013

Pere Claver és un cas extrem de solidaritat, tant pel que realitzà com per la perspectiva des de la qual la dugué a terme. Trenta-vuit anys dedicat en cos i ànima als esclaus africans que arribaven mig morts al port de Cartagena és viure una vida entregada fins a l’extrem. Però més encara és viure-la «des del revers de la història», és a dir, fent-se tot ell als esclaus.  En aquest quadern s’explica la seva manera de fer i evangelitzar, així com la font que animava tot el seu apostolat.

Pàgines