Ja disponible el llibre "Ídols de fang"

L'últim llibre de Cristianisme i Justícia posa en entredit els nous ídols de la postmodernitat
El 2004, José Ignacio González Faus, Xavier Alegre, Joan Carrera, Albert Florensa, Jordi Armadans, Dolors Oller i Javier Vitoria van escriure l'obra Idolatries d'Occident que, partint del pressupòsit bíblic fonamental que els ídols esclavitzen, descrivia les idolatries a què ens aferràvem a les albors del nou mil·lenni. 
Quinze anys després Cristianisme i Justícia torna a convocar alguns d'aquells autors i autores per debatre sobre aquesta mateixa qüestió i desemmascarar els falsos déus dels nostres dies.
L’exaltació de la imatge, la mercantilització de la vida, la cultura –pràcticament inqüestionable– del creixement i el progrés, l’obsessió per la seguretat… aquests són els nous ídols de la postmodernitat creats com a resposta a necessitats reals que són font de pors i angoixes existencials, però també a necessitats creades externament que ens exigeixen sacrificis i que ens postren i subjuguen la nostra llibertat.
[Fragment del pròleg de Sonia Herrera].