Déu en temps líquids. Propostes per a una espiritualitat de la fraternitat

215
Quadern
Data de publicació: 
Setembre 2019

Tota recerca d’espiritualitat és una dada positiva, des del punt de vista cristià i humà, però obliga a un esforç d’examen i autocrítica: hi ha uns elements ineludibles de la teologia cristiana que no es poden passar per alt, entre ells la necessitat de construir aquesta espiritualitat des dels “últims” d’aquest món. És a aquest debat que vol contribuir aquest quadern, fruit de la reflexió de tot un curs del seminari teològic de Cristianisme i Justícia.

Autor/a

Els seminaris interns són l'espai de reflexió i treball dels membres de Cristianisme i Justícia. Amb reunions de periodicitat mensual i amb temàtiques que aborden aquelles línies sobre les quals el centre vol reflexionar, els seminaris són la llavor generadora del nostre pensament i reflexió.

Existeixen dos seminaris principals: el social i el teològic. Tot i que habitualment ambdós seminaris funcionen de manera autònoma, s’intenta que els participants en cadascun d’ells puguin trobar-se de manera puntual

El seminari intern de Teologia està format per Manu Andueza, Núria CAum, Josep Cobo, Víctor Codina, Jaume Flaquer, Josep Giménez, José Ignacio González Faus, Víctor Hernández, Pilar de la Heran, Tere Iribarren, José Lguna, Jesús Martínez Gordo, Joaquín Menacho, Carme Molist, Oriol Quintana, Josep Mª Rambla, Lucía Ramon, Jesús Renau, Paco Tauste y Javier Vitoria.

Més info

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora