A la recerca del Regne. Moral per al nou mil·leni

101
Quadern
Data de publicació: 
Juliol 2000

En aquest canvi de segle, el nostre món viu, potser, una de les transformacions més fortes de la seva història. El que anomenem “globalització” ha convertit aquell ample món on van viure els nostres avantpassats en un global village. Un món que, amb les seves enormes capacitats de comunicació i transport, posa en contacte cultures i pobles diferents amb una intensitat inusitada. Aquestes noves circumstàncies han posat a l’ordre del dia la reflexió sobre temes com poden ser la “tolerància”, el respecte a les diferències, el diàleg. És convenient que siguem capaços d’entendre’ns amb “qualsevol persona” del nostre món. ¿Com establir unes pautes, comunes a tots, que ens permetin conviure enmig de la gran diversitat del nostre món? ¿Quins principis haurien de ser compartits per qualsevol persona, de qualsevol país i creença, per poder viure en harmonia? Aquest és un primer repte ètic d’avui dia. Una instància amb un valor universal podria resultar, tal vegada “perillosa”, perquè podria servir de punt de suport a qualsevol tipus de fonamentalisme o de neo-feixisme (en qualsevol de les seves versions de dreta o d’esquerra) D’aquí neixen les actuals tendències morals subjectivistes. Aquest quadern anirà analitzant els diferents tipus de morals i els reptes més importants a aconseguir en el segle XXI.

Autor/a

Jesuïta, llicenciat en Medicina i doctor en Teologia. Professor de Moral Fonamental a la Facultat de Teologia de Catalunya. Professor col·laborador a ESADE i també a l'Institut Borja de Bioètia. Ha publicat diversos quaderns, els darrers sobre ecologia i béns comuns: La revolució de cada dia. Cristianisme, capitalisme i postmodernitat (nº 189, juny 2014), Cap a una ecologia integral (nº 202, gener 2017), Viure amb menys per a viure millor. Superar la ideologia del creixement il·limitat (nº 214, Juny del 2019). És membre de l'àrea social de Cristianisme i Justícia 

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora