Pagar els impostos...?

36
Quadern
Data de publicació: 
Desembre 1989

A través de l'escrit d'Ildefonso Camacho, arran d'un debat sobre el tema del títol, introduïm aquest debat amb l'aportació conclusiva de JI González Faus. Abordant el problema des de la visió social, amb un reflex de l'opinió popular en què el sistema apareix injust i discriminatori. Coneixerem les opinions dels autors respecte al futur de l'Estat de Benestar i la creixent crítica al neoliberalisme

Autor/a

Jesuïta. Professor de moral social a la Facultad de Teología de Granada i a la Facultad de Ciencias Políticas y Empresariales de Córdoba. Ha publicat amb Cristianisme i Justícia "Pagar els impostos...?" (quadern 36, gener 1990).

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora