Precarietat laboral, precarietat vital

264
Papers
Data de publicació: 
Setembre 2022

L’atur (sobretot el de llarga durada), la temporalitat i els sous baixos són els tres pilars sobre els quals es fonamenta la precarietat laboral al nostre país, una precarietat que de retruc suposa la porta d’accés a la precarietat vital. I aquí rau la seva gravetat. Una porta que per a molts, una vegada travessada es converteix en porta tancada i sense retorn, i que per a molts altres és una porta d’entrada i sortida permanent del mercat laboral. Una porta, en definitiva, que condueix una bona part de la població a una situació gairebé irreversible de pobresa i exclusió. 

Autor/a

Capellà diocesà. Treballa com a cambrer-netejador a jornada complerta. És consiliari de l'ACO i de la JOC a Nou Barris. Acompanya a les comunitats parroquials de Torre Baró i Vallbona, a Nou Barris (Barcelona). Ha estat Delegat de Pastoral Obrera de Barcelona i Director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Forma part del col·lectiu de capellans obrers de Barcelona i és membre del Pradó. Ha plublicat: Pregar amb la inmigració, (2010) Ed. CPL, Col·lecció Emaús maior 4
 

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora